Valg av innredningskonsept er gjerne den første store avgjørelsen man må ta etter at man har bestemt seg for å starte en butikk. Det som ofte bestemmer valg av butikkinnredning er budsjettet man må forholde seg til. Med dette utgangspunktet bør man se på enkle systemer med stor fleksibilitet. Slatboard (panelvegg) og veggskinner, gjerne i kombinasjon, er de desidert mest brukte systemene som både er enkelt og som lett lar seg utvide og bygge om når behovet viser seg etter at man har drevet butikken en periode. Dessuten krever dette lite planlegging i form av dyre arkitekttegninger og man kan bruke pengene på nettopp butikkinnredning isteden. God planlegging!